ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Nestos Plus

Συμμετοχή σε οποιοδήποτε προγραμματισμένο ταξίδι μας , προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και κορυφαίας ποιότητας για τα ταξίδια επιλογής σας , καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη υλοποίηση και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων . Το γραφείο μας αποτελεί τον μεσάζοντα μεταξύ του προμηθευτή ή πωλητή και του αγοραστή του τουριστικού προϊόντος ενώ το δικό μας προϊόν συνίσταται ακριβώς στις υπηρεσίες που παρέχουμε για την ολοκλήρωση του ταξιδιού αλλά και για την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε . Το ταξιδιωτικό γραφείο μας έχει προ καιρού σχεδιασμένες τις εκδρομές και τα ταξίδια που επιλέγουν οι πελάτες . Κατά περίπτωση μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο τροποποίησης κάποιου προγράμματος εξαιτίας εξωτερικών προβλημάτων , όπως για παράδειγμα η μη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους οι λοιποί τρίτοι [ αεροπορικές εταιρίες , ξενοδοχεία , τραίνα κλπ ] και επί των οποίων το γραφείο μας δεν έχει άμεσο έλεγχο . Το γραφείο μας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος . Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εφόσον και μόνον αυτό κρίνεται από εμάς απαραίτητο . Το ταξιδιωτικό γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε ανωμαλίες που θα δημιουργηθούν στο πρόγραμμα , οι οποίες δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα όπως ατυχήματα , απώλειες , κλοπές ή φθορές επί πραγμάτων ή καθυστερήσεις ή δυσμενείς καταστάσεις λόγο έκτακτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας . Ο αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος μόνο όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για την βελτίωση και επιτυχημένη περάτωση του ταξιδιού . Το ταξιδιωτικό γραφείο μας βάση του Π.Δ. 339/1996 είναι ασφαλισμένο για τους κινδύνους επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Οι οργανωμένες εκδρομές του γραφείου μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων διότι η φύση των δράσεων είναι τέτοια που οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να μηδενιστούν . Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες πρέπει εκ προοιμίου να γνωρίζουν τους φυσικούς κινδύνους και να συμβάλουν τα μέγιστα και αυτοί για την αποφυγή τους . Η προσέγγιση στην φύση επιβάλει να δηλώνεται στο γραφείο μας κάθε πρόβλημα ή δυσλειτουργία στην ψυχική ή σωματική υγεία του κάθε συμμετέχοντα πριν από κάθε δραστηριότητα.
Για την εγκυρότητα της δήλωσης συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι του γραφείου μας επιβάλλεται η απαιτούμενη προκαταβολή [ 40 % ]. Το υπόλοιπο της αξίας καταβάλλεται το αργότερο πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης : 2 εβδομάδες νωρίτερα επιστρέφεται όλο το ποσό [ πλην 15 ευρώ έξοδα διαχείρισης,
1. εβδομάδα νωρίτερα επιστρέφεται το ήμισυ της προκαταβολής.
Εάν κατά την διάρκεια μιας ημέρας ενός ταξιδιού κάποιος από τους συμμετέχοντες θελήσει να μην λάβει μέρος στις δραστηριότητες , δεν δικαιούται ανάλογη επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας λόγο κακής χρήσης ή ατυχήματος καταστρέψουν μέρος του εξοπλισμού που τους παρέχεται φέρουν όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημίας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες που οργανώνει το γραφείο μας δέχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς απαιτήσεις να γίνεται ελεύθερα η χρήση του φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού που θα προκύψει για την διαφημιστική μας προβολή.